Atelier De Zilverling 

Pieterskerk-Choorsteeg 16, 2311 TR Leiden

Luis Acosta | sieraadontwerper en textielkunstenaar
luisacosta.nl


Eva de Visser | Iconen
Het werk van Eva de Visser sluit aan op de traditie van de klassieke schilderkunst. Maar de vrijheid waarmee de inspiratiebronnen worden aangesproken is ontegenzeggelijk hedendaags. Bijvoorbeeld de werken, waarin figuren worden geabstraheerd van hun omgeving door de toepassing van bladgoud. Wezens uit de 21 eeuw –soms in poses uit de antieke oudheid– gefixeerd als in een icoon. Ook maakt zij werken waarin een lossere toets, een verfijnde streek en een zekere ruigheid samengaan. De kleuren zijn warm, maar meestal is er ook een duisternis. Want wat van waarde is voor mensen, wordt altijd bedreigd door vergankelijkheid. Zo balanceert de kunst van Eva de Visser tussen eeuwigheid en moment. 

evadevisser.nl


Clara van den Bosch | Muurjuwelen

Vanaf vrijdag 5 oktober exposeert Clara van den Bosch met werk uit de serie ‘Muurjuwelen’. Het zijn objecten die ontstaan zijn uit haar voorliefde voor materialen en etnografische vormgeving. Zij werkt graag met alledaagse gebruiksvoorwerpen uit huis, tuin en keuken, die in haar werk een hele andere, vaak verrassende betekenis krijgen. Zij dragen in hun eenvoud bij aan een sobere vorm van schoonheid. 
Mijmeren
Clara is iemand die regelmatig nadenkt over het leven. Dat doet zij het liefst al mijmerend en lopend over het (Deense) strand, turend over zee of wat praktischer en dichter bij huis: turend in een kop thee. Clara denkt ook graag na over tijdloze en betekenisvolle voorwerpen, objecten en beeldmateriaal waar zij rustig van wordt. Haar familie en Deense ’roots’ spelen daar een grote rol in met alle aandacht die er was voor wonen en vormgeving in haar jeugd. Haar motto en inspiratiebron ‘de stille kracht van de eenvoud’ vindt zij in Scandinavische en Japanse vormgeving en in elementaire vormen en symbolen uit oude culturen.


Werkwijze
Het werk dat Clara maakt, valt onder de noemer ‘mixed media’ en dat betekent dat zij verschillende materialen en technieken met elkaar combineert. Deze manier van werken geeft haar vrijheid en ruimte om onbelemmerd te kunnen kijken, denken, spelen en te maken. Haar voorkeur gaat uit naar (her)gebruik van zo veel mogelijk natuurlijke materialen. In Clara’s werk draait het niet om verhalen vertellen, maar gaat het om het oproepen van een gevoel, een sfeer van rust en contemplatie. 

claravandenbosch.nl


Lars Glad | Sieraden

Een sieraden kunstenaar uit Kopenhagen op bezoek in ons atelier. Lars'inspiratie komt van zijn Scandinavische roots. De pure Scandinavische stijl en de dramatische Scandinavische mythologie, samen 'gebrouwen' en herschapen in een pure en eenvoudige interpretatie, het best te omschrijven als modern en tijdloos. Vaak met een mechanische uitdrukking.larsglad.dk